Integrerat system ger överblick

Integrerat system ger överblick

När det är slut på springet i arkivet för att leta upp gamla produktblad och etiketter, när man slipper ändlösa mejlkonversationer, ja då sparar man mycket tid. Då har man tid för annat, som till exempel effektiv marknadsföring. Time to market, helt enkelt. Det finns företag, som till exempel Encode Sverige, som gärna hjälper till med att fixa, eller implementera, ett sådant system hos er.

Tidsvinsten är bara en av alla fördelar med att ha ett integrerat system där alla funktionerna samverkar. Det gäller förstås alla aktiviteter i samband med marknadsföring, men även andra processer, som till exempel logistik och varuflöden. Nöjda kunder, lönsamma affärer och personal som trivs är några av resultaten.

 

Senaste versionen syns

Har man ett system där information är åtkomlig direkt på nätet, får alla ta del av samma uppdaterade etikett, varublad eller rapport. Man slipper riskera att få en gammal version som är inaktuell. Lagar och bestämmelser ändras kontinuerligt, och företagets dokument uppdateras. Man får ut nyaste versionen av miljö- och kvalitetspolicyn, till exempel.

Leverantörer byts ut, kunder byter adress och gamla, utgångna produkter efterfrågas igen. Har man en gång gått igenom processen att ha fått en produkt godkänd, behöver man därför inte göra samma sak igen längre fram. Och allt tidsödande letande i pärmar är ett minne blott.

System för strukturerad överblick

Med ett system som ger en strukturerad överblick över företagets viktigaste processer, får man tid över för de viktiga strategiska frågorna också. Det är till exempel lätt att se vilka säljkampanjer som har givit det bästa resultatet. Mängder av rapporter, statistik och utvärdering kan man få ut av ett sådant system, och det är ett stöd för företagsledningen. Man gör mindre misstag, hinner mer, slipper stressa och får lättare för att prioritera. Det ger också större trivsel för personalen, så alla på företaget tjänar på det.