Hjälp på vägen

Hjälp på vägen

Det kan vara intressant att tänka sig hur trafiken hade flutit på ifall det inte hade funnits några vägmarkeringar på våra vägar och gator. Hur hade det påverkat antalet olyckor och hastigheten som bilarna färdas i? Troligen hade det skapat stor förvirring och kaos. Vägmarkeringar ger ju en mycket information för hur trafiken ska framföras på ett tryggt och säkert sätt. Det är regler som alla får lära sig när man tar körkort och som är lätta att hitta.  

 

Linjer och tecken  

Ett av de företag som gör vägmarkeringar är svevia.se/vagmarkering som kan hittas på hemsidan https://www.svevia.se/vagmarkering. Det är vägmarkeringar som används för att ge information till trafikanter. Det är riktlinjer för gående, cyklister och förare av alla typer av fordon. Vägmarkeringar kan man dela in i två olika grupper som är linjer eller tecken.

Med linjer visar man var gränserna går mellan olika indelningar i vägen. Det kan vara körfält men även filer för gående eller cyklister. En heldragen linje betyder att man inte får korsa den och korta linjer med mellanrum betyder väjningsplikt vid byte av fil.  

 

 

Siffror eller figurer

På vissa ställen händer det att man vill poängtera en hastighetsbegränsning. Det är oftast vid lägre hastigheter som exempelvis trettio kilometer i timmen. Då kan man skriva hastigheten på vägen med samma vita färg som linjerna är mellan filer.

Men det finns även en mängd olika tecken och bokstäver som man kan använda sig av. En vanlig text är stopp som man använder sig av vid stopplikt i en korsning. Men det finns även pilar för att ange körriktning på en enkelriktad väg eller i en korsning. Ankommer man till en plats med väjningsplikt brukar det finnas målade trianglar på vägen för att markera detta. Det är då mycket viktigt att man som trafikant känner till dessa vägmarkeringar.