Virussanering med positiva resultat

Virussanering med positiva resultat

Att sanera en arbetsplats kan vara mycket värdefullt av många anledningar. Det kan bland annat förhindra att smittor sprids vidare samt att skadedjur tar sig in och förstör på ett eller annat sätt. Som arbetsgivare har man ett ansvar att säkerställa personalens säkerhet i många olika avseenden, det gör att man även bör se till att minimera risken för smittospridning på arbetsplatsen. 

Vad kan man göra för att minska smittspridning?

Väl inarbetade rutiner som till exempel att alla i personalen tvättar händerna noga, att man inte nyser eller hostar rakt ut i luften, samt att saker som används frekvent av flera olika personer rengörs och desinficeras med jämna mellanrum gör att risken minskar för att smittor sprids vidare. Ytor som många tar på kan till exempel vara handtag, ledstänger, tangentbord, hissknappar, telefoner samt övrig maskinell utrustning. En sanering möjliggör att man snabbt kan få bort virus och bakterier på en stor yta.

Ta hjälp med sanering för skyndsamt resultat

Det är viktigt att man sanerar snabbt om en smitta brutit ut. Svensk Skadedjursbekämpning AB finns tillgängliga för att utföra virussanering snabbt och effektivt. De använder sig bland annat av ett medel som har bevisad effekt på många olika virusfamiljer. Medlet kallas Virkon och kan användas på de allra flesta material, såsom trä, plast, metall, gummi samt textilier utan att materialets yta blir påverkat. Det har inte heller någon miljöpåverkan, så använd eller överbliven lösning kan utan problem hällas ut i avloppet. Virkon har bevisad effekt på exempelvis caliciviruset som är det virus som orsakar den ständigt återkommande vinterkräksjukan. 

Ta det säkra före det osäkra

Ta inga risker om en smitta brutit ut på arbetsplatsen, sanera med ett effektivt medel som hjälper till att stoppa spridningen och därmed minska sjukskrivningarna. Det är en investering som hela företaget vinner på i längden.