Maskinen som gör fina pister

Maskinen som gör fina pister

Titeln pistmaskinsförare är det inte så många som har. Det är ett på sitt sätt ganska smalt område inom maskinförare. Och dessutom är det ett yrke där man endast arbetar under en mycket begränsad tid på året, oftast från november till april. 

De som arbetar med att köra pistmaskiner är ofta de som även övriga delen av året arbetar som maskinförare av något slag. Det kan vara grävmaskinister, truckförare eller någon annan typ av maskinförare. Genomgående brukar vara att det är maskiner som man använder sig av utomhus, där det inte finns lika mycket att göra under den årstid då marken är frusen och täckt med snö. 

 

Tillgänglighet och bekvämlighet

Åre, Sälen och Vemdalen är några av de mest kända skidorterna i landet. Men om man söker på skidort eller skidanläggning så kommer det upp hundratals större och mindre platser som man kan åka skidor på. Det är i stort sett så att alla fjäll som man kan ha en skidbacke på också har det. 

Men för att man överhuvudtaget ska kunna ta sig till en skidanläggning, och även kunna åka skidor nerför den, så krävs det att snön röjs eller prepareras på rätt sätt. På kvällarna kan man därför se en febril aktivitet såväl på alla gator som i själva backarna. Det är alla som jobbar för att göra skidåkarnas, och de boendes, tillvaro så enkel och bekväm som möjligt. 

 

 

Nyfiken på stora maskiner

Om man är sugen på att börja köra pistmaskin så är det ett tips att börja med att besöka en sida som exempelvis https://www.pistmaskin.net/. Då får man lite mer kött på benen gällande hur en pistmaskin ser ut och vilket arbete det egentligen är som man utför. Det går även bra att passa på att prata med en pistmaskinsförare nästa gång man åker iväg på skidresa.