Brandgenomföringar och brandskydd – hur viktiga är dem?

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

Brandgenomföringar är en viktig del av brandsäkerheten. De hjälper till att sprida elden jämnt och effektivt, vilket minskar brandrisken. Det finns olika typer av brandgenomföringar, och alla har sin specifika funktion. I denna artikel kommer vi att titta närmare på i vilka material som brandgenomföringar tillverkas i, var de kan användas och var du kan köpa dem.

Hur fungerar brandskydd i allmänhet?

Som namnet antyder är brandskydd utformade för att skydda ett område från brand. Genom att skapa en barriär mellan branden och resten av byggnaden hjälper de till att förhindra brandspridning. Brandgenomföringar kan tillverkas av en mängd olika material, men det vanligaste är gjutjärn. Detta beror på att det är starkt och hållbart, vilket gör det idealiskt för användning i närheten av eld.

brandgenomföringar

Många brandskydd är utformade för att användas tillsammans med branddörrar. Branddörrar är speciella dörrar som är utformade för att stängas automatiskt när en brand upptäcks. Detta bidrar till att förhindra brandspridning genom att stoppa luftflödet in i byggnaden.

Var återfinns brandskydd?

Brandgenomföringar och brandposter installeras vanligen nära eller i byggnader eller andra konstruktioner som riskerar att fatta eld. De placeras också ofta på strategiska platser runt om i en stad så att brandmännen lätt kan komma åt dem i en nödsituation.

Brandposter

Brandposter är en viktig del av brandsäkerheten, och alla bör veta var de finns i händelse av en nödsituation. Om du någonsin hamnar i en situation där du behöver använda en brandgenomföring eller brandpost, se till att du följer instruktionerna noggrant och använder brandskydden på ett säkert sätt.

Tillverkning av brandgenomföringar och brandposter

Brandgenomföringar i gjutjärn finns i många olika storlekar och former, beroende på deras avsedda användning. Om du saknar brandgenomföringar, eller någon annan typ av brandskydd i din byggnad, bör du kontakta Sewatek, som är en tillverkare av brandtätning och brandskydd, för att höja säkerheten i din fastighet.

Fler nyheter