Bergvärme förklarat – värmepumpistockholm.nu

Bergvärme förklarat - värmepumpistockholm.nu

Ett lite större projekt om man vill ha en värmepump är att installera bergvärme. Bergvärmepumpar ger till skillnad från frånlufts och uteluftspumpar en jämn värmefaktor. De fungerar lika effektivt oavsett årstid. Med rätt skötsel kan de hålla i 30 år. 

Bergvärmepumpen fungerar tack vare att berggrunden håller samma temperatur som grundvattnet. Grundvattnet i sin tur har värmts upp av solen när vattnet befann sig vid jordytan. I Sverige så ligger grundvattentemperaturen på 6-8 grader året om. Därför kan det ge en stabil värmetillförsel som bergvärmepumpen utnyttjar.

 

Hur går installationen till?

Beroende på hur nära berget man är så krävs det 80-200 meters borrhål för att utnyttja pumpen till maximal kapacitet. Detta är den största delen av kostnaden för att installera bergvärme. För ett vanligt hushåll så krävs det oftast bara ett borrhål, men det är även möjligt att borra flera. Det krävs dock minst 20 meters avstånd mellan borrhålen. Anledningen är för att hindra en negativ påverkan på temperaturen på grundvattnet. Detta betyder att det ofta blir opraktiskt med fler än ett borrhål i en normal villa.

Det finns såklart olika effektiva pumpar, och rätt val beror på installation. Exempelvis värmepumpistockholm.nu har mycket information om rätt val för bergvärmepumpar.

 

 

Hur fungerar bergvärmepumpen?

Det finns två huvudsakliga system: öppna och slutna system. I ett slutet system finns det en vätska som är flytande även vid minusgrader. Denna går i slangar med god värmeledningsförmåga, som är omslutna av grundvattnet i borrhålet. I ett öppet system (grundvärme) så pumpas grundvattnet direkt in i värmeväxlare eller via värmepump till separat värmeväxlare. 

Fördelarna med ett öppet system är att man kan få ut mer värme direkt. Detta under förutsättning att vattentillgången är god. Nackdelen med ett öppet system är att vattenkvalitén måste vara god för att undvika att värmeväxlaren sätts igen. Man behöver även avyttra det uppumpade vattnet på lämpligt sätt.